Kursutbud

Kursutbud

SLÖSA INTE BORT JAKTDAGAR ELLER ÄN VÄRRE, EN HEL JAKTSÄSONG.

Privatträning

För Dig och din hund – Vardagsliv eller jaktligt med fokus på samspel. Privatträning per tillfälle á 90 min 1425:- Tillkommer milersättning enkel väg á 75:-/mil.

Valp/unghundsutveckling

Liten blir stor i arbetet. Här läggs med fördel en stor grund för hur du vill jobba med din hund i framtiden. Vi jobbar med olika belöningssystem, kommunikation och lek för att lära in beteenden inom jakten som vi vill förstärka. 5 tillfällen á 60 min 3800:- Max 6 st ekipage (Förare samt hund)

Eftersöksutbildning

I samarbete med Thomas Gutenlöv, Canine Education & Communication har Vi tagit fram en kurs i eftersök som baseras på samma sorts träning och inlärningsprocess för hundar som används av både svensk polis och miltär. Med det senaste inom hundpsykologins värld och delar av den forskning på hunden som finns för att få Dig och din hund att komma hela vägen fram i eftersöket. Kursen är uppbyggd till två stycken 3-dagars tillfällen, 6 dagar totalt. Pris 9750:- Max 8 st ekipage (förare samt hund) per kurs.

Valpkurs för jakthund

Vi lägger grunden för kommunikationen och kontakten mellan dig och din hund Vi fokuserar på följsamhet, hantering samt viktiga kommandon för valpen. 5 tillfällen 3800:- Max 6 st ekipage (Förare samt hund).

prova på-kurs i eftersök - Plats: Roslagen

Detta är en provapå-kurs för dig som vill känna på hur vi tränar in sök och eftersök med hund så som Vi anser att det skall göras. Kursen är ett samarbete mellan Noah Lovetass, Svensk Jakthundsoptimering och Thomas Gutenlöv, Canine Education & communication AB Kursen baseras på fakta, forskning, beprövade metoder och det används idag av både svensk polis, militär och andra statliga myndigheter som jobbar med hundar inom sök och eftersök. Det är inga genvägar, det är hårt arbete, fokuserat på dig som hundförare och kunskapen hur du skall träna din hund. Den är för dig som vill och önskar mer än vad du har fått möjlighet till på tidigare kurser. Den är ihopsatt för att vara en start, en plattform för att gå vidare med vår yrkesutbildning till hundförare med fokus på eftersök och sök om du skulle vilja det.” Vi har 10 platser på denna kurs. Anmälan på Mail - svenskjakthundsoptimering@gmail.com All info fås på Mail innan kursstart.

Pris: 3495:-

Utredningar för problembeteende hos hunden

Jaktligt eller vardagsliv, Vi tittar på HELA bilden, gör en utredning, en analys, presenterar åtgärds/träningsprogram med 2 stycken uppföljningar samt analyserar resultatet. Pris 6300:-.

svensk jakthundsoptimering

Vi kan Optimering för hund!

070-793 92 13

svenskjakthundsoptimering@gmail.com

© svensk jakthundsoptimering